International Coalition to Ban Uranium Weapons

Take action

Latest news

...

Norway: WILPF Bergen street campaign

Campaigners from the Womens International League for Peace and Freedom have been running street events in the run up to the Day of Action.
4 November 2013 - ICBUW

Campaigners from Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) Bergen have put together a poster featuring just a few of the members of the public they have engaged on depleted uranium weapons during their regular activities on the streets.  

Norwegian public support DU ban

To mark the Day of Action they have pledged to accelerate their national campaign, by engaging more Norwegian organisations, increasing their media work and to continue gathering signatures for ICBUW's international petition.

Members of IKFF have also translated ICBUW's recent 10th anniversary statement into Norsk

10 ÅR MED

«The International Coalition to Ban Uranium Weapons» ble lansert i oktober 2003. Som en global sammenslutning av grasrotorganisasjoner var og er ICBUW sitt mål et globalt forbud mot bruk av uranvåpen, samt å få til kartlegging, helsevern, kompensasjon og miljøopprydding i samfunn som har blitt rammet av dette våpenet.