International Coalition to Ban Uranium Weapons

Take action

Latest news

...

Luonnos päätöslauselmaksi: Köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden uhka

21 November 2006 - Anna-Liisa Matsoff

Huolestuneena köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden laajasta levinneisyydestä ja käytöstä,

Ottaen huomioon kyseisten aseiden käytön mahdolliset haitalliset vaikutukset ihmisten terveydelle ja ympäristölle,

Palauttaen mieliin kyseisten aseiden käytön muun muassa Kuwaitissa ja Etelä-Irakissa vuonna 1991 sekä jälleen Irakissa maaliskuusta 2003 lähtien,

Ottaen huomioon, että YK:n ympäristöohjelman (UNEP) puitteissa Balkanilla suoritetuissa konfliktin jälkeisissä arvioinneissa, jotka tehtiin yhteistyössä IAEA:n ja WHO:n kanssa, päädyttiin siihen, että tarvitaan lisätutkimuksia köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden aiheuttaman pölyn vaikutuksista ympäristöön,

Palauttaen mieliin YK:n pääsihteerin puheen, jonka hän piti Kansainvälisenä päivänä sotien ja aseellisten konfliktien aiheuttamien ympäristötuhojen estämiseksi (6. marraskuuta 2002) ja jossa hän sanoi, ett ”vaikka kansainvälisillä sopimuksilla valvotaan ydinaseita sekä kemiallisia ja biologisia aseita, uudet teknologiat, kuten köyhdytettyä uraania sisältävät aseet, ovat uhka ympäristölle,

Viitaten YK:n syrjinnän ehkäisemistä ja vähemmistöjen suojelua käsittelevän alakomission hyväksymiin päätöslauselmiin 1996/16 ja 1997/36, joiden mukaan on jatkuvasti pyrittävä saamaan yleinen mielipide tietoiseksi köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden kaltaisten aseiden epäinhimillisistä vaikutuksista valikoimattomiin kohteisiin ja tajuamaan, että niiden käytöstä on täydellisesti luovuttava,

1. Tukee UNEP:n ehdotusta riippumattomasta ympäristön kenttätutkimuksesta Irakissa alueilla, jotka ovat olleet köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden kohteena.

2. Kehottaa valtioita varovaisuusperiaatteen mukaisesti pidättäytymään käyttämästä kyseisiä aseita siihen saakka, kunnes on voitu tieteellisesti vahvistaa, että niiden käyttö ei aiheuta vakavia välittömiä tai pitkän ajan terveys- tai ympäristöongelmia eivätkä vaikutukset kohdistu valikoimatta siviileihin.

3. Pyytää valtioita ja asianomaisia kansainvälisiä järjestöjä perehtymään sopimusluonnokseen uraaniaseiden kehittämisen, tuottamisen, varastoinnin, myynnin ja käytön kieltämiseksi ja niiden tuhoamiseksi (ks. liite), ja pyytää esittämään raportteja aiheesta liittyen Kansainväliseen päivään sotien ja aseellisten konfliktien aiheuttamien ympäristötuhojen estämiseksi (6. marraskuuta).

4. Pyytää pääsihteeriä kokoamaan valtioiden ja asianomaisten kansainvälisten järjestöjen kaikki näkökohdat huomioivat näkökannat köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden käytön vaikutuksista ja jättämään raportin niistä yleiskokouksen jonkin seuraavan istunnon käsiteltäväksi.

5. Päättää sisällyttää yleiskokouksen jonkin seuraavan istunnon alustavaan esityslistaan kohdan otsikolla ”Köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden uhka”.