International Coalition to Ban Uranium Weapons

Take action

Latest news

...

Köyhdytetty uraani - 4.5 miljardin vuoden tautiriski

Köyhdytetty uraani (depleted uranium, DU) on kemiallisesti myrkyllinen ja radioaktiivinen jäteaine, jota syntyy ydinpolttoaineen tuotantoprosessissa ja jota on eri maiden varastoissa valtavat määrät. Esimerkiksi USA:ssa sitä on kuluneen 57 vuoden aikana kertynyt yli 750 000 tonnia ja Britanniassa ainakin 50 000 tonnia (arviot vuodelta 2005). Samoin muissa uraania rikastavissa maissa DU on osa ydinjäteongelmaa.
16 November 2006 - Anna-Liisa Matsoff

Raskaana ja erittäin kovana metallina DU:ta käytetään myrkyllisyydestään ja radioaktiivisuudestaan huolimatta rajoituksetta?? asemateriaalina, erityisesti tankeissa ja panssarin läpäisevissä ammuksissa, risteilyohjuksissa sekä ns. bunkkeripommeissa. DU:n käyttö uraaniaseissa ratkaisee hallitusten ja ydinvoimateollisuuden ongelman valtavan radioaktiivisen jätemäärän varastoimisesta ja valvomisesta määrättömiksi ajoiksi. Samalla se merkitsee jätteen ”varastoimista” maaperään, ilmaan ja veteen siellä, missä näitä aseita käytetään, leviämään laajalle ilman rajoja.

DU:n puoliintumisaika on 4,5 miljardia vuotta. Ei ratkaise ongelmaa, onkohan liian paljon väitetty?

Irakissa Persianlahden sodassa 1991 ja uudelleen Irakin sodassa 2003 USA ja Britannia ovat käyttäneet suuret määrät (onko tietoa määristä?) köyhdytetystä uraanista valmistettuja aseita ja ammuksia, jotka ovat levittäneet myrkyllistä ja radioaktiivista saastetta ympäristöön eri puolilla Irakia.

Tässä voisi olla jotain siitä miten uraani pääsee ruumiiseen ::: jne

Syöpä, vastasyntyneiden lasten epämuodostumat ja muut sairaudet ovat lisääntyneet Persianlahden sodan jälkeen hälyttävästi muun muassa Basran alueella Etelä-Irakissa, missä uraaniaseita käytettiin runsaasti. Myös Bagdadissa, joka oli vuoden 2003 sodassa muiden kaupunkien lailla pommitusten kohteena, on jo todettu syövän ja vastasyntyneiden epämuodostumien lisääntyneen sodan jälkeen. Onko todettu, voiko tässä viitata johonkin tutkimukseen?

Uraanioksidihiukkaset sekoittuvat hiekkaan ja tuulet, Irakissa aavikkomyrskyt kuljettavat ja levittävät niitä ympäriinsä. Ne voivat myös päätyä pohjaveteen, kuten keväällä 2003 YK:n ympäristöohjelma UNEP totesi bosnialaisessa kohteessa tapahtuneen 1994-95 käydyssä sodassa käytettyjen uraaniaseiden seurauksena.Irakissa UNEP ei ole voinut toukokuuhun 2006 mennessä tehdä mitään arviointeja sodan jälkeen. Tämä viimeinen lause epäselvä

Uraaniaseet eivät valikoi kohdettaan, ne ovat ’sokeita’, niiden vaikutus on ajallisesti kauaskantoinen ja ulottuu laajalle, yli maiden rajojen, ja kohteena ovat yhtä hyvin sotilaat kuin siviilit, omat ja viholliset. Köyhdytetty uraani vaikuttaa myös geeneihin ja sitä kautta tuleviin sukupolviin (onko tämä todistettu? vai pitäisikö saattaa vaikuutta?). Uraaniaseita voidaan verrata kemiallisiin ja biologisiin joukkotuhoaseisiin, joita koskee YK:n hyväksymä kieltosopimus.

Ainakin 21 maalla tiedetään olevan uraaniaseita asevarastoissaan. Suomellakin oli vielä 1990-luvulla Mig-hävittäjien aseistuksena uraaniohjuksia. Ne on puolustusministeriön mukaan purettu ja niiden sisältämä DU on varastoituna odottamassa loppusijoitusta.

Uraaniaseet käyttö on kiellettävä koko maailmassa

Kansainvälinen uraaniaseiden kieltoa vaativa verkosto, International Coalition to Ban Uranium Weapons ICBUW on laatinut sopimusluonnoksen uraaniaseiden kieltämiseksi koko maailmassa ja etsii eri maiden, myös Suomen hallituksen tukea asian saamiseksi YK:n käsiteltäväksi.

YK:n Ihmisoikeuskomissio teki jo 1996 aloitteen uraaniaseiden kieltämiseksi joukkotuhoaseena, ns. ’sokeana’ aseena, joka ei valikoi kohdettaan (indiscriminate weapon). Asia ei ole kuitenkaan edennyt YK:n elimissä.

Marraskuussa 2005 Euroopan Parlamentti päätti uusia jo kahdesti aiemmin, vuosina 2001 ja 2003 esittämänsä vaatimuksen köyhdytetystä uraanista valmistettujen aseiden moratoriosta - päämääränä täyskielto. Uraaniaseettomana maana Suomi voisi varauksetta edistää näiden ihmiselle ja luonnon elinkelpoisuudelle tuhoisien aseiden kiellon toteutumista.

ICBUW:n laatiman vetoomuksen tekstistä:
”Meidän, ihmisten, on kerrottava hallituksille ja Yhdistyneille Kansakunnille, että nämä aseet eivät kuulu humaaniin ja ihmisistä ja luonnosta huolehtivaan maailmaan. Jokainen ääni painaa.”

Allekirjoita vetoomus osoitteessa www.bandepleteduranium.org - ’petition’ tai listoilla eri tilaisuuksissa! Sopimusluonnos on nähtävissä samassa osoitteessa.

12.9.2006

Edelleen Ei ydinvoimaa -kansalaisliike
Naiset Rauhan Puolesta