International Coalition to Ban Uranium Weapons

Take action

Latest news

...

Alustavia tuloksia maailman ensimmäisestä epidemiologisesta tutkimuksesta köyhdytetyn uraanin vaikutuksista siviiliväestöön (epidemiologinen tutkimus arvioi sairauksien esiintyvyyden ja altistumisen välistä yhteyttä -suom.huom.)

Eurooppalaisista ja irakilaisista terveysalan ammattilaisista koostuva ryhmä, joka suunnittelee maailman ensimmäistä epidemiologista tutkimusta köyhdytetyn uraanin vaikutuksesta siviiliväestön terveyteen, on julkaissut ensimmäisen asiaa koskevan raporttinsa. Tri Katsumi Furitsu ja Doug Weir
21 November 2006 - Anna-Liisa Matsoff

Tutkimusta tukevat kansainvälinen uraaniaseiden kieltoa vaativa verkosto ICBUW (International Coalition to an Uranium Weapons) ja Kansainvälinen lääkärit ydinsotaa vastaan -järjestö IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) ja sen tavoitteena on ensimmäistä kertaa arvioida, missä määrin köyhdytetyn uraanin aiheuttama saaste vaikuttaa vaurioittavasti siviiliväestön terveyteen eteläirakilaisessa Basrassa.

Basralaiset lääkärit ovat esittäneet vakuuttavia todisteita syöpätapausten ja syntymävikojen ja sairauksien lisääntymisestä 1990-luvun puolivälin jälkeen. He epäilevät, että syynä saattaa olla Persianlahden konfliktien aikaisten saasteiden aiheuttama ympäristön saastuminen, muun muassa altistuminen köyhdytetylle uraanille. Irakin vastaisen liittouman olematon vastuuntunto sekä Irakin sisäinen poliittinen epävakaisuus ovat johtaneet tilanteeseen, jossa tuskin mitään on tehty ongelman laajuuden selvittämiseksi.

Monet tieteelliset eläinkokeisiin ja solututkimuksiin perustuvat raportit ja julkaisut ovat selkeästi osoittaneet, että köyhdytetty uraani voi toimia karsinogeeninä, toisin sanoen sillä voi olla syöpää aiheuttava vaikutus. Vielä useampia artikkeleita on julkaistu köyhdytetyn uraanin vahingollisesta vaikutuksesta lisääntymiselimiin ja sikiöön, sekä sen radioaktiivisuuden että kemiallisen myrkyllisyyden vaikutuksen kautta.

Tähän asti käytettävissä ei kuitenkaan ole ollut laajamittaisia epidemiologisia tai ympäristön terveellisyyttä kartoittavia tutkimuksia köyhdytetylle uraanille altistumisesta tai saastuneilla alueilla asuvan väestön terveydellisistä vaurioista. Tutkimustiedon puute on aiheuttanut sen, että terveydellisten ongelmien ja köyhdytetylle uraanille altistumisen väliset syy-seuraussuhteet ovat yleensä jääneet epäselviksi.

Käsillä oleva selvitys lähti alun perin liikkeelle viimevuotisesta Jordaniassa järjestetystä ’kesäkoulusta’, jossa joukko irakilaisia terveysalan ammattilaisia tapasi eurooppalaisia ympäristön terveellisyyden tutkijoita (epidemiologisteja) ja muita alan asiantuntijoita. Toinen kokous pidettiin Saksassa kuluvan vuoden alkupuolella. Vaikka yhteistyö on vasta alkuvaiheessaan, on ryhmä jo päässyt yksimielisyyteen ensimmäisestä tavoitteestaan, luotettavan syöpätapausten rekisterin perustamisesta Basraan. Rekisteri tulee jatkossa palvelemaan luotettavana tietokantana myöhempiä epidemiologisia terveyskartoituksia ja ympäristön terveellisyyden analyysejä varten.

Ryhmä on jo viime vuoden aikana ottanut isoja askeleita tavoitteen saavuttamiseksi. Ammanin kesäkoulun tuloksena basralaiset lääkärit ja tutkijat ovat perustaneet projektiryhmän edistämään syöpäpotilaiden hoitoa, syöpätapausten tunnistamista ja niiden rekisteröintiä. Näin he pystyvät paremmin kartoittamaan tapauksia ja tunnistamaan mahdollisia riskitekijöitä ja ympäristösaasteita ja keskittymään tutkimuksissaan erityisesti köyhdytetyn uraanin vaikutuksiin.

Ryhmä on tällä hetkellä tekemässä yhteenvetoa ja käsittelemässä työstämätöntä materiaalia, joka sisältää tietoja syöpätapauksista ja pahalaatuisista veritaudeista (pääasiasssa leukemiasta). Aineisto on peräisin Basran kaupungin kolmesta pääasiallisesta lähteestä. Nämä lähteet ovat: Al-Sadr Teaching Hospital (Al-Sadrin opetussairaala), lääketieteellisen tiedekunnan patologian ja oikeuslääketieteen laitoksen syöpärekisteriosasto sekä Basran synnytys- ja lastentautien sairaalan lasten syöpäsairauksien osasto. Ryhmä kartoittaa myös muita mahdollisia lähteitä.

Tähän mennessä saavutetut tulokset näyttävät osoittavan, että rintasyöpä, imukudoskasvaimet (lymfoomat) sekä jotkin muut syövät ovat selvästi lisääntyneet. Myös sellaisia syöpälajeja löytyy, kuten esimerkiksi maksasyöpä, jotka ovat vähentyneet tai pysyneet samalla tasolla viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Ryhmän työn tuloksista on odotettavissa tieteellinen artikkeli alan julkaisuun myöhemmin tänä vuonna ja esitelmä ICBUW:n kolmannessa vuosittaisessa konferenssissa elokuussa 2006.